Algemene voorwaarden

Wanneer u bij Raven/Ravenhouse een boeking maakt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wilt boeken.

 

Art. 1: ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning gelegen in de Rue du Petit Auneu 2, 4960 Longfaye (Malmedy).
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 •   verhuurder: Tim Zeegers en Veerle Haex
 •   huurder:  de persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de vakantiewoning
 •   gasten: de huurder zelf en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde vakantiewoning.
 1. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden, zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met verhuurder.
 2. De verhuurder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen. Hierbij wordt op passende wijze rekening gehouden met de rechten en aanspraken van de klant.

 

Art. 2: BESTEMMING EN GEBRUIK

 1. Het huis is een vakantiewoning, bestemd en ingericht voor 8 (acht) personen.
 1. Geldende aankomst- en vertrekuren:

Weekverblijf (ma-zon): Aankomst maandag om 13h, vertrek zondag om 16h

Weekend (vrij-zon): Aankomst vrijdag om 16h, vertrek zondag om 16h

Midweek (ma-vrij): Aankomst maandag om 13h, vertrek vrijdag om 11h

 1. Huisdieren zijn niet toegelaten in de woning
 2. Roken is niet toegestaan in het huis noch in de aanpalende garage.

 

Art. 3: RECHTEN EN PLICHTEN VERHUURDER

 1. Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de volledige huurprijs + waarborg.
 2. Verhuurder verplicht zich ertoe de vakantiewoning op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 3. Verhuurder mag de vakantiewoning op elk redelijk tijdstip betreden om te controleren of de huurder de algemene voorwaarden en huisregels (zie handleiding Raven) respecteert. In het bijzonder voor dringend onderhoud of technische inspecties, kan de verhuurder steeds, na verwittiging van de huurder, de nodige handelingen in de vakantiewoning stellen.
 4. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die gebeuren tijdens, noch aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de vakantiewoning, op de bijhorende terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
 6. Verhuurder is gerechtigd de verhuurovereenkomst te ontbinden indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze voorwaarden.

 

Art. 4: RECHTEN EN PLICHTEN HUURDER

 1. Tussen huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand nadat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd en de betaling van het voorschot is gebeurd.
 2. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder melding heeft gemaakt van schade of niet werkende toestellen.
 3. De huurder mag de vakantiewoning niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantiewoning gebruiken en met name daarin geen activiteiten uitoefenen in strijd met de openbare orde of openbare zeden. De woning mag niet gebruikt worden voor feesten of als locatie voor fotoshoots of video-/filmopnames zonder voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder.
 5. Huurder respecteert de rust van de omgeving en zorg ervoor dat er geen overlast voor de natuurlijke omgeving of de omwonenden ontstaat.
 6. Huurder dient op het einde van zijn verblijf de woning opgeruimd en ‘bezemschoon’ achter te laten (d.w.z. de oven is proper; de vaat is schoon en opgeruimd in de kast; meubels staan op hun oorspronkelijke plaats; vloer bezemschoon; afval gesorteerd en buiten in de afvalbak dan wel in de voorziene sorteerbakken). Indien de woning en/of omgeving in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra kosten aan te rekenen. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonmaken zullen dan in rekening worden gebracht, met een minimumbedrag van 50 €.
 7. Het gebruik van kaarsen of enige andere licht- en/of warmtebronnen, incl. andere kooktoestellen dan deze die in het verblijf worden aangeboden, is niet toegelaten.
 8. Vuur maken buiten kan enkel op de voorziene (met stenen afgebakende) vuurplek en volgens de regels zoals opgenomen in onze handleiding.
 9. Huurder zal de vakantiewoning netjes en schoon bewonen en draagt als een goede huisvader zorg voor de materialen in en rond de vakantiewoning. Hij verbindt zich ertoe, alle door zijn toedoen of nalatigheid of anderszins ontstane schade aan de vakantiewoning, de stoffering, de huisraad, het meubilair en alle ter beschikking gestelde materialen direct te melden en -in overleg met verhuurder- te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.
 10. Huurder draagt zorgt voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van huurder, andere gasten als eventueel bezoek. Huurder is daarmee aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast.

 

 

Art. 5: BETALINGS- en ANNULATIEVOORWAARDEN

 1. Na een geldige reserveringsaanvraag (= de beoogde data zijn nog beschikbaar en alle nodige gegevens werd verschaft) zal huurder via mail een aanvraag tot betaling ontvangen. Het voorschot (€200) dient te worden betaald binnen de 7 dagen na het ontvangen van de betalingsaanvraag. Pas na betaling van het voorschot is de boeking definitief. Is het bedrag niet betaald na 7 dagen dan vervalt de boekingsaanvraag.
 2. Het resterende bedrag  (saldo) dient overgeschreven te worden ten laatste 30 dagen voor aankomstdatum. De waarborg (€200) ontvangen we graag ten laatste 7 dagen voor aanvang van het verblijf; deze mag echter ook samen met het resterende saldo worden betaald.
 3. Indien de reservering gebeurt op minder dan een maand voor de aanvang van het verblijf, dan dient de totale huursom + waarborg in één keer te worden betaald.
 4. De prijs van het verblijf is inclusief:
 •   een normaal wifi, water en elektriciteitsverbruik
 •   de eindschoonmaak
 •   toeristenbelasting
 •   één fruitkist stookhout voor de houtkachel binnen
 1. Wijze van betaling: Alle betalingen dienen te gebeuren  op BE rekening van Haex-Zeegers met vermelding van “RH voorschot/saldo/waarborg + datum verblijf”
 2. Eventuele bijkomende kosten voor het verbruik van extra stookhout (aan €10 per bak), buitensporig elektriciteit, Wifi of waterverbruik en extra schoonmaakkosten, worden desgevallend bij afloop van het verblijf aangerekend.
 3. Indien de huurder zijn reservatie wenst te annuleren moet hij dat schriftelijk (per brief of mail) aan de verhuurder te kennen geven.

Bij annulering gelden bovendien de volgende annuleringsvoorwaarden:                  

  • Annulering tot 4 weken voor aankomstdatum: 10% van het totale huurbedrag wordt in rekening gebracht.
  • Annulering tussen 3 en 4 weken voor aankomst : 25 % van het totale huurbedrag wordt in rekening gebracht.
  • Annulering tussen 2 en 3 weken voor aankomst : 50 % van het totale huurbedrag wordt in rekening gebracht.
  • Annulering tussen 1 en 2 weken voor aankomst : 75 % van het totale huurbedrag wordt in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 1 week voor de aankomstdatum: het volledige huurbedrag wordt aangerekend. Dit geldt ook voor het niet komen opdagen of het vervroegd afbreken van het verblijf.
 1. De huurder kan geen herroepingsrecht uitvoeren van zodra hij/zij een betaling heeft uitgevoerd voor de reservering van een bepaalde datum.
 2. Indien de verhuurder door omstandigheden de reeds bevestigde reservatie moet annuleren, zal de huurder hiervan op de hoogte worden gebracht en zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

Art. 6: WAARBORG

 1. De  huurder betaalt een waarborgsom van tweehonderd euro, ten laatste 7 dagen vooraleer de huurperiode van start gaat. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade, breuk, verlies of vervreemding is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste 2 weken na verblijf via bankoverschrijving terugbetaald. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 2. De waarborg kan tevens worden gebruikt om eventuele bijkomende kosten (zie hierboven) af te rekenen.

 

See you soon!
Tim & Veerle

Volg ons verhaal

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

BLIJF JE GRAAG OP DE HOOGTE
OVER ACTIES EN LAST MINUTE DEALS

FOLLOW US

Locatie: Longfaye